Psykologisk Praksis

Stresshåndtering

Stress opstår, når den hverdag og de udfordringer, et menneske står overfor, igennem længere tid overstiger kroppens og psykens ressourcer. Stress kan opstå både i en arbejdsmæssig sammenhæng, i privatlivet eller i forsøget på
at få enderne til at mødes i en travl hverdag.

På arbejdet kan stress opstå af mange grunde. Ikke bare travlhed kan gøre stresset. Mange forskellige typer af opgaver og sammenhænge på samme tid eller uklar ansvars- og rollefordeling kan også virke belastende og give stress.

I privatlivet kan konflikter i parforholdet, pres på økonomien og alvorlig eller længerevarende sygdom udgøre stressbelastning og udløse stressreaktioner. Endelig kan belastninger tidligere i livet betyde, at personen har en øget sårbarhed eller har sværere ved at tackle de udfordringer som livet bringer.

Stressbehandling

Det første der sker, er at den stressede sammen med psykologen får vurderet omfanget af stress, da dette har stor betydning for behandlingsforløbet. Herefter identificeres de ydre stressorer, sådan at den stressede får en forståelse af, hvorfor situationen er opstået og dermed kan foretage de nødvendige ændringer i hverdagen og arbejdslivet.

Samtidig inviteres den stressramte til at blive klogere på egne mønstre og reaktioner - de indre stressorer - der kan have været medvirkende til, at stress-belastningerne er opstået og vedblevet. Dette er første skridt til nye handlinger, hvormed den stressramte bliver bedre i stand til at sige relevant fra og til i fremtiden.

Dybdeafspænding (mindfullness) bliver tilbudt som redskab til at udnytte signagler fra kroppen til at identificere stressorer og til at nedbrige passiv tristhed og styrke selvværdet..

Psykologisk Praksis ved Cand. Psych Poul Erik Johannessen Naverland 4, 2600 Glostrup tel.: 21632044, mail: porsk@hotmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk