Psykologisk Praksis

PTSD - Traumebehandling

Hvad er PTSD

Posttraumatisk stressforstyrrelse (forkortet PTSD) er en relativt langvarig og af og til vedvarende tilstand. PTSD kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker, krig, katastrofer og overgreb (voldtægt, incest).

PTSD kendetegnes ved, at man stadigt genoplever (får flashbacks) til den skræmmende hændelse, både når man er vågen og ofte også som mareridt.

Man forsøger at undgå situationer eller lignende som minder om hændelsen. Dette kaldes undgåelsesadfærd og vil ofte medvirke til at forstærke sygdommen.

Mange er plaget af irritabilitet, har svært ved at sove, har svært med at koncentrere sig og huske og har humørsvingninger. Forholdet til ens nærmeste familie og venner bliver ofte påvirket.

Symptomer på PTSD

  • Man genoplever den katastrofale hændelse i form af mareridt og påtrængende minder, såkaldte flashbacks. Genoplevelsen præges af angst, søvnløshed og stærke spændinger i musklerne
  • Stærk trang til at undgå situationer og lignende, som minder om traumet, fx film, TV-programmer og årsdage for traumet
  • Generel øget vagtsomhed. Den mindste uventede lyd får én til at fare sammen
  • Forandring af personligheden, måske mindsket interesse for ting, som man tidligere var engageret i. Mindsket evne til at føle kærlighed og nærhed til andre mennesker. Mindsket interesse for egen person og ofte ligegyldighed. Dette kan dog også skyldes, at tilstanden er kompliceret af en depression - hvilket sker hyppigt
  • Man har besvær med at koncentrere sig og huske

 

Behandling af PTSD med EMDR

Jeg tilbyder behandling af traumer og PTSD med EMDR

EMDR er en forkortelse af – Eye Movement Desensitization and Reprocessing hvor en frembringelse af øjenbevægelser fremmer behandlingen af traumer således at symptomerne aftager betydeligt eller helt forsvinder.

Det er en evidensbaseret terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. Sagt med andre ord, EMDR hjælper dig til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid.

Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fandt sted for uger eller endda for mange år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form af såkaldte posttraumatiske symptomer (PTSD i forskelige grader). Det vil sige du vil kunne opleve invaderende erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav
selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve.

I EMDR terapi arbejder vi med måden at tænke på symptomerne bag oplevelsen. Vi fokuserer derfor ikke på symptomet i sig selv, men hvad der har forårsaget symptomet og dette er med til at skabe varige ændringer og forandringer såvel i de invaliderende symptomer som ændret adfærd.

WHO har anerkendt EMDR som en effektiv terapi til behandling af PTSD, men også anbefalet EMDR terapi til behandling af forhøjede stresstilstande.

Der ses ofte betydelig forbedring af tilstanden efter 3-4 sessioner med EMDR

Psykologisk Praksis ved Cand. Psych Poul Erik Johannessen Naverland 4, 2600 Glostrup tel.: 21632044, mail: porsk@hotmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk